Home บทความ Free Zone มหัศจรรย์ งานช้างสุรินทร์ 2550 (Amazing Surin Elephant Round-Up 2007)
มหัศจรรย์ งานช้างสุรินทร์ 2550 (Amazing Surin Elephant Round-Up 2007)
Article Index
มหัศจรรย์ งานช้างสุรินทร์ 2550 (Amazing Surin Elephant Round-Up 2007)
หน้า #
หน้า #
All Pages
หากจะเอ่ยถึง สัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทย หลายคนคงนึกถึง สัตว์สี่เท้า ตัวโต งวงยาว และมีงาสีขาวอันแหลมคม ที่เรียกว่า "ช้าง" เป็นสิ่งแรก เพราะมันคือเพื่อน ที่มีบทบาท และความสัมพันธ์ใกล้ชิด กับคนไทย มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
หากจะเอ่ยถึง สัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทย หลายคนคงนึกถึง สัตว์สี่เท้า ตัวโต งวงยาว และมีงาสีขาวอันแหลมคม ที่เรียกว่า "ช้าง" เป็นสิ่งแรก เพราะมันคือเพื่อน ที่มีบทบาท และความสัมพันธ์ใกล้ชิด กับคนไทย มาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน
ทว่า ในทุกวันนี้ปริมาณช้างไทย กลับลดจำนวนลง เหลือเพียงไม่กี่พันตัวเท่านั้น คาดว่า อีกไม่กี่สิบปี หากเราไม่หยุดทำร้ายช้าง และที่อยู่ของมัน สัตว์ที่เคยร่วมกอบกู้ เอกราชให้ชาติไทย อาจจะต้องกลาย เป็นเพียงสัตว์ในตำนานก็เป็นได้
ฉะนั้นวันนี้ เราจึงจะพาทุกท่าน ไปย้ำถึงความสำคัญของยักษ์ใหญ่ใจดี ที่มีต่อวิถีชีวิตคนไทย ณ จังหวัดสุรินทร์ ถิ่นช้างไทย เพื่อที่ว่า มันอาจจะช่วยเสริมสร้าง จิตสำนึกให้เรา ได้เห็นถึง คุณค่าของช้างมากยิ่งขึ้น
สุรินทร์ เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ที่รู้จักกันเป็นอย่างดี ในฐานะที่เป็น “เมืองช้าง” ชาวสุรินทร์ดั้งเดิมที่เลี้ยงช้างเรียกตนเองว่า “กูย” นั้น เป็นผู้ที่ มีความชำนาญ ในการคล้องช้างป่าและฝึกช้างเป็นอย่างยิ่ง สำหรับทางจังหวัด ได้จัดให้มีงาน “การแสดงช้าง” ติดต่อกันมาเป็นเวลา กว่า 30 ปี โดยกำหนดจัดงานในวันเสาร์ และวันอาทิตย์ สัปดาห์ที่สามของเดือนพฤศจิกายน ซึ่งในปีนี้จะตรงกับวันที่ 17-18 พฤศจิกายน ที่สนามแสดงช้างในตัวเมืองสุรินทร์
การแสดงของแต่ละวันจะเริ่มเวลา 08.30 น. และสิ้นสุดลงในเวลา 11.30 น. สำหรับในปีนี้จะมีการปรับปรุงในสิ่งใหม่ๆ ประกอบด้วยการแสดงที่มีชื่อเสียงรวม 8ฉาก ซึ่งจะมีช้างเข้าร่วมแสดงไม่น้อยกว่า 200 เชือก เพื่อแสดงให้เห็นถึง ความสัมพันธ์ระหว่าง ช้างกับคน และขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของชาวสุรินทร์