Home บทความ Health & Beauty หน้าร้อน ระวังท้องร่วง
หน้าร้อน ระวังท้องร่วง
Article Index
หน้าร้อน ระวังท้องร่วง
หน้า #
All Pages

2. สำหรับผู้ป่วยเด็ก หากเป็นเด็กที่ดื่มนมแม่ ให้ดื่มต่อไปตามปกติ พร้อมป้อนสารละลายน้ำตาลเกลือแร่บ่อย ๆ ส่วนเด็กที่ดื่มนมผงให้ผสมนมตามปกติ แต่ให้ดื่มเพียงครึ่งเดียวของปริมาณที่เคยดื่มกิน และให้ดื่มสารละลายน้ำตาลเกลือแร่สลับกันไปมา (ไม่ควรผสมสารละลายน้ำตาลเกลือแร่ ลงในนมผสม )

3. ให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารอ่อนย่อยง่าย เช่น โจ๊ก หรือข้าวต้ม ภายใน 4 วัน หลังจากดื่มสารละลายเกลือแร่ เพื่อช่วยให้ลำไส้ได้อาหารและฟื้นตัวเร็วขึ้น

4. หยุดให้สารละลายน้ำตาลเกลือแร่ เมื่อผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น เช่น ถ่ายน้อยลงแล้ว เป็นต้น หลังจากนั้นให้รับประทานอาหารอ่อน ย่อยง่าย โดยการรับประทานครั้งละน้อย ๆ และเพิ่มจำนวนมื้อ

5. หากจำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะ ควรอยู่ในความดูแลของแพทย์

การป้องกันตนเองจากโรค

1. ล้างมือด้วยสบู่ให้สะอาดทุกครั้ง ก่อนปรุงอาหาร หรือรับประทานอาหาร และภายหลังจากการใช้ส้วม

2. ดื่มน้ำที่สะอาดหรือน้ำต้มสุก

3. รับประทานอาหารที่สะอาด และปรุงสุกใหม่ ๆ ไม่ควรรับประทานอาหารประเภทสุก ๆ ดิบ ๆ หรืออาหารที่มีแมลงวันตอม หากจะเก็บอาหารที่ค้างมื้อ ควรเก็บไว้ในตู้เย็น และก่อนรับประทานอาหาร ต้องอุ่นให้ร้อนทุกครั้ง

4. ผักสดหรือผลไม้ ก่อนรับประทานให้ล้างด้วยน้ำสะอาด หรือน้ำผสมคลอรีนครึ่งช้อนชาต่อน้ำ 20 ลิตร

5. กำจัดขยะมูลฝอย เพื่อไม่ให้เป็นที่เพาะพันธุ์ ของแมลงวัน

6. ถ่ายอุจจาระลงในส้วมที่ถูกสุขลักษณะ

7. ส่งเสริมให้มารดาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพื่อให้มีภูมิต้านทานโรค

ข้อควรจำ

ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาหยุดถ่าย เพื่อรักษาโรคอุจจาระร่วง เพราะการถ่ายอุจจาระ เป็นกลไลของร่างกาย ที่จะขับไล่ของเสีย สารพิษ และเชื้อโรคออกจากร่างกาย ไม่สามารถทำให้ร่างกายลดการสูญเสียน้ำ และเกลือแร่ภายในลำไส้ได้ อีกทั้งอาจส่งผลรบกวน ประสิทธิผลของยาปฏิชีวนะ ในรายที่มีการอักเสบของลำไส้ นอกจากนี้หากใช้ยาหยุดถ่าย ในเด็กเล็กจนเกินขนาด จะมีฤทธิ์กดประสาทส่วนกลางและศูนย์การหายใจ ทำให้เสียชีวิตได้ ดังนั้นการใช้ยาปฏิชีวนะฆ่าเชื้อ ควรใช้เฉพาะในรายที่เป็นบิด ถ่ายเป็นมูกหรือมีเลือดปน หรือในรายที่มีอาการรุนแรง ที่มีอาการแทรกซ้อน ซึ่งก็ควรจะอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์

เห็นหรือยังคะว่า อันตรายอยู่ใกล้ตัวเราขนาดไหน อย่างไรก็ตาม หากเรารู้จักวิธีป้องกันและ แก้ไขที่ถูกต้องแล้วละก็ ไม่ว่าหน้าร้อน หรือหน้าไหนๆ เราก็สนุกได้ไม่แพ้กันค่ะ


Endrophine

แหล่งข้อมูล :
province.moph.go.th
women.sanook.com
www.skho.moph.go.th