Home บทความ Free Zone ประเพณีสงกรานต์
ประเพณีสงกรานต์
Article Index
ประเพณีสงกรานต์
หน้า #
หน้า #
หน้า #
หน้า #
All Pages

ก่อนวันสงกรานต์ เป็นวันทำความสะอาด บ้านเรือน ชำระล้างสถานที่ สิ่งของเครื่องใช้ ทุกอย่างให้ สะอาดหมดจด เพื่อจะได้ต้อนรับปีใหม่ ด้วยความแจ่มใสเบิกบานและ ตระเตรียมข้าวของ ไว้สำหรับทำบุญ และเมื่อวันสงกรานต์มาถึง แต่ละครอบครัว ก็จะไปร่วมกัน ประกอบกิจกรรมต่างๆ ดังนี้คือ

1.ทำบุญตักบาตร เพื่อให้เกิดสิริมงคลแก่ชีวิต สมัยก่อน พ่อแม่จะเตรียม เสื้อผ้าชุดใหม่ ให้ลูกหลาน พร้อมเครื่องประดับ สำหรับตกแต่งไปทำบุญ ลูกหลานจะเตรียมเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ให้พ่อแม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ได้สวมใส่ หลังพิธีรดน้ำดำหัว ซึ่งเป็นความรัก ความห่วงใย อันเกิดจากน้ำใสใจจริง ที่สมาชิกในครอบครัว จะพึงให้แก่กัน

2.ปล่อยนกปล่อยปลา อันเป็นวิธีการสร้างความเมตตา คนไทยมีความเชื่อว่า การปล่อยนก ปล่อยปลา ถือว่าเป็นการล้างบาปบางส่วนที่ตนเป็นผู้ก่อ อีกทั้ง ทำให้เคราะห์ร้าย ที่จะเกิดขึ้นหมดไป

3.ให้ทานแก่ผู้ที่ขัดสน เช่น คนชรา เด็กพิการ เด็กกำพร้า เป็นต้น ซึ่งการให้ทาน ถือเป็นการเกื้อกูลสูงสุด ของมนุษยชาติ เป็นการเอื้ออาทร ซึ่งกันและกัน

4.สรงน้ำพระ แบ่งออกเป็น 2 อย่าง ได้แก่ การสรงน้ำพระพุทธรูป และการสรงน้ำพระภิกษุ

5. เมื่อถึงวันสงกรานต์ ทุกคนจะกลับบ้าน ไปหาพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ เพื่อรดน้ำขอพร และขอขมาสิ่งที่อาจจะล่วงเกินผู้ใหญ่ ในบางครั้ง อีกทั้งเพื่อเป็นการแสดง ถึงความกตัญญูกตเวที ต่อบุพการี ญาติผู้ใหญ่ และผู้มีพระคุณอีกด้วย

นอกจากนี้ยังมีการระลึกถึงบรรพบุรุษ ด้วยการประกอบพิธีบังสกุลอัฐิ อุทิศส่วนกุศล ให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เพื่อขอให้อานิสงส์ แห่งผลบุญ ดังกล่าว ช่วยให้ผู้ตาย ได้อยู่ในภพภูมิ ที่ดียิ่งขึ้น

6.การละเล่นสาดน้ำ ประเพณีนี้ถือว่า เป็นสัญลักษณ์ ของวันสงกรานต์เลยทีเดียว ด้วยงานฉลอง วันสงกรานต์นั้น เป็นช่วงฤดูร้อน ประเพณี เริ่มจากการ ที่มีการสรงน้ำพระ และรดน้ำญาติผู้ใหญ่ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ กับญาติมิตรสหาย การเล่นสาดน้ำ นั้น นิยมกันในหมู่ของหนุ่มสาว น้ำที่ใช้สาดกันนั้น จะใส่น้ำอบน้ำหอม แต่ในปัจจุบัน ประเพณีอันดีงาม อันนี้ได้จางหายไปตามกาลเวลา และยุคสมัย ในปัจจุบันมีการสาดน้ำกันอย่างรุนแรง รวมถึงได้มีการนำอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้ามาใช้ในการละเล่นสาดน้ำมากขึ้นด้วย